+420 226 216 500 info@triage.cz
Nemocnice Havlíčkův Brod se díky systému AneLabel® postavila na stupně vítězů v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice 2017.
18. ledna 2018 v Jihlavě proběhla v rámci 11. ročníku celostátní konference „Dny bezpečí“ celostátní soutěž „Bezpečná nemocnice 2017“.
V jubilejním desátém ročníku se v soutěži s projektem „Barevné rozlišení lékových skupin – nejvyšší standard bezpečí“ umístila na třetím místě Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. Základem projektu je označování léčiv pomocí systému AneLabel®.
„Praxe podávání léků a jiných přípravků injekční formou ve zdravotnických zařízeních ukazuje, že není úplně bezpečná. Stříkačky s léčivými přípravky jsou personálem označovány různými i alternativními způsoby, například polepeny nepřehledným nebo improvizovaným štítkem, popisovány fixem, a podobně. Takové označování injekčních stříkaček přináší určité riziko záměny i chybného podání léčebného prostředku. Proto jsme se zamysleli nad možností zlepšení efektivity i bezpečnosti práce zdravotnického personálu při přípravě léčebných prostředků a při samotném podávání.,“ okomentovala projekt manažerka kvality doc. PhDr. Lada Cetlová PhD.
Projekt je tedy zaměřen na novou praxi označování lékových skupin. Komplexní systém etiket a odvíječů AneLabel® obsahuje sady předtištěných etiket s názvy léčiv nejčastěji používaných v anestezii, resuscitační a intenzivní péči. Systém obsahuje mimo etiket na stříkačky také etikety pro podávání léků prostřednictvím lineárních dávkovačů a označení na hadičky. Barevné označení je shodné podle skupiny a účinku a velikost etiket je přizpůsobena velikosti injekčních stříkaček a hadiček. Barvy použité pro skupiny jednotlivých farmak jsou uznávané normami v Evropské unii.
Jsme rádi, že se tématu bezpečnosti pacienta v oblasti podávání léčiv dostává náležité pozornosti a náš ucelený systém AneLabel® byl díky projektu „Barevné rozlišení lékových skupin – nejvyšší standard bezpečí“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace uznán a oceněn. Věříme, že se tento způsob označování léčiv stane v České republice standardem stejně tak, jako je tomu v zahraničí.
Společnost Identifikační systémy s.r.o. zajišťuje od roku 2002 identifikační produkty vysoké kvality. Jsme výhradním dodavatelem systému AneLabel® a systém je od roku 2013 používán v mnoha zdravotních zařízeních v České republice a ve většině nemocnic na Slovensku.