+420 226 216 500 info@idsys.cz

Novinky:

AneLabel – “Léky bezpečně!”

představujeme komplexní systém označování stříkaček s farmaky používanými v anesteziologickém provozu a na pracovištích resuscitační a intenzivní péče. Současná situace ve zdravotnických zařízeních není ideální: stříkačky s farmaky i jiné přípravky jsou označovány různými způsoby – polepeny nepřehledným nebo improvizovaným štítkem, popisovány fixem nebo nijak! Dle aktuální americké studie je chybná medikace stále nečastější příčinou vážné komplikace anestezie. Cílem je zlepšení bezpečnosti pacienta a efektivity práce zdravotnického personálu. Komplexní a přehledný systém etiket a odvíječů AneLabel je odvozený od systémů používaných ve vyspělých zemích. Pracuje se sadami předtištěných etiket s názvy anesteziologik a léčiv používaných v intenzivní péči. Je vyvíjen v těsné spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče ve Fakultní nemocnici v Motole, optimalizován pro potřeby českého zdravotnictví a názvy farmak jsou přizpůsobeny přípravkům nejběžněji používaným v České Republice. Systém etiket na stříkačky do lineárních dávkovačů a na hadičky je zcela unikátní. Principy barevného kódování farmaka jsou převzaty z normy Velké Británie s platností v EU. Barevné označení je konzistentní podle skupiny a účinku. Formát etiket je přizpůsoben velikosti injekčních stříkaček (studie ke stažení European Society of Anaesthesiology zde).

Přínosy komplexního systému kvalitního označení stříkaček s léky 

 • Bezpečná příprava a označení léčiv
 • snadné vyhledání správné etikety
 • jednoduchá, rychlá a spolehlivá aplikace
 • přehlednost a jednoznačné označení léku a koncentrace
 • Bezpečná orientace a komunikace na operačním sále a lůžkových odděleních intenzivní péče
 • Bezchybná aplikace léků i pod stresem, kdy je riziko nejvyšší
 • Snadná kontrola
 • Sjednocení označování stříkaček s léky v celém zdravotnickém zařízení snižuje riziko záměny zdravotnickým personálem
 • Dle zahraničních analýz v konečném výsledku přináší finanční úsporu
 • náklady na léčbu nežádoucích událostí a v budoucnu vysoké finanční náhrady poškozeným (NOZ)

Systém AneLabel (Leták ke stažení ZDE)

Samolepky formátu 38 x 13 mm

 • označení stříkaček s anesteziologiky (na operačním sále)
 • pro označení stříkaček o objemu 2 ml, 5 ml, 10 ml a 20 ml
 • obsahuje informaci o názvu léku a ředění
  • u vybraných etiket je předtištěna standarní koncentrace

Samolepky formátu 70 x 19 mm

 • označení stříkaček do lineárních dávkovačů.
 • pro označení stříkaček o objemu 20 ml a 50 ml
 • hlavní pole obsahuje informaci o názvu léku a volná pole pro zapsání množství a ředění, v horní části etikety jsou doplňková pole pro uvedení data a času přípravy, expiraci a identifikaci zdravotníka, která léčivo připravil

Samolepky formátu 38 x 19 mm

 • označení hadičky od stříkačky v lineárním dávkovači
 • obsahuje pouze název farmaka, rovněž barevně kódována

Odvíječe

 • vyvinuty na míru pro etikety Anelabel
 • snadná výměna rolí s etiketami
 • variabilní přepážky umožňují použití na libovolnou skladbu typů etiket
 • možnost umístění více odvíječů na sebe
 • vyhovují hygienickým požadavkům

Aktuálně vyvíjíme a testujeme systém etiket pro označení ředících roztoků, proplachů, infuzí, a k označení vaků s nitrožilní výživou.