+420 226 216 500 info@idsys.cz

 

AneLabel

IDSYS NA Facebok

 

Vážení,

Resortní bezpečnostní cíle Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro rok 2010“ řeší v bodu 2. Bezpečnost při používání rizikových léčiv.Tyto jsou dále rozvedeny ve Věstníku MZČR z 26.října 2015: „Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uveřejňuje minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.“

  1.     Poskytovatel lůžkové a jednodenní péče

1.1.2. RBC2-Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti

  1.     Poskytovatel ambulantní péče

2.1. Standard: Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti (RBC2)

  1.     Poskytovatel zdravotnické záchranné služby

3.1. Standard: Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti (RBC2)

V návaznosti na tyto dokumenty je poptávka po etiketě označující rizikový lék, aby při jeho podání nedošlo k záměně a personál si byl okamžitě vědom, že zachází s rizikovým léčivem.

S AneLabel etiketami přehledně označíte riziková léčiva. Jejich použitím se riziko záměny radikálně snižuje.

          

     

K těmto již existujícím etiketám jsme připravili univerzální etiketu, kterou lze označit rizikový lék.

Dá se použít na obal ve kterém je léčivo umístěno, na stříkačku, perfusor a pod.

Použití etikety závisí jen na vnitřních předpisech, které si stanoví Vaše zdravotnické zařízení.

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Jana Kleinová

Obchodní a marketingový ředitel