+420 226 216 500 info@idsys.cz
Reference klienta – FN Hradec Králové

Reference klienta – FN Hradec Králové

Systém etiket a odvíječů AneLabel® určený k označení farmak používají ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na KARIM od září 2015. Přečtěte si zkušenosti zdravotní úsekové sestry z KARIM FN Hradec Králové. Zaveďte ho na svém pracovišti, začněte využívat výhod systému...
AneLabel Marker 0,6 mm

AneLabel Marker 0,6 mm

Nově jsme doplnili systém ovíječů a etiket Anelabel o popisovač Anelabel. Tento černý permanentní popisovač je vhodným doplňkem k etiketám Anelabel, na které je potřeba vpisovat dodatečné údaje. Jeho využití je mnohem širší než jen popisování etiket. Je možné s ním...
Nové velikosti odvíječe v nabídce

Nové velikosti odvíječe v nabídce

V návaznosti na zkušební provoz na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN v Motole, vycházíme vstříc požadavkům  a potřebám zdravotnických zařízení. Zařadili jsme do nabídky dvě nové velikosti odvíječe Anelabel 26 a 36 cm. Díky variabilitě je...
Případová studie – FN Motol

Případová studie – FN Motol

V roce 2013 proběhl na úseku kardiovaskulární chirurgie Kliniky anesteziologie a  intenzivní medicíny FN Motol pilotní projekt nového systému značení stříkaček s názvy farmak. Vývoj a příprava celého systému probíhal v  několikaměsíčním předstihu před zavedením do...
HARTMANN-RICO a.s používá AneLabel

HARTMANN-RICO a.s používá AneLabel

Společnost HARTMANN-RICO a.s zařadila do svého portfolia systém bezpečnostních etiket Anelabel®. Tyto různě barevné etikety slouží k označení stříkaček s léky. Používání tohoto systému snižuje riziko záměny léčiv a zvyšuje tak bezpečnost pacienta a zároveň komfort...