+420 226 216 500 info@idsys.cz
O zkušenosti s použitím systému AneLabel se s Vámi podělila vrchní sestra OAIM FNsP F.D. Roosevelta  Banská Bystrica PhDr. Matošová Monika.Případová studie zde.