+420 226 216 500 info@idsys.cz

V roce 2013 proběhl na úseku kardiovaskulární chirurgie Kliniky anesteziologie a  intenzivní medicíny FN Motol pilotní projekt nového systému značení stříkaček s názvy farmak. Vývoj a příprava celého systému probíhal v  několikaměsíčním předstihu před zavedením do praxe. Více informací naleznete v článku zde.